Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 27.12.2011 NR01427 PD Bátorove Kosihy Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR01427
Dokument SCAN

Dokument TEXT
287 212,60 Pôdohospodárska platobná agentúra Nasledujúci deň po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. NR01427 24.06.2016