Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 15.07.2011 ZV01583 VDK s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV01583
Dokument SCAN

Dokument TEXT
493 190,64 Pôdohospodárska platobná agentúra deň nasledujúci po dni zverejnenia zmluvy 12.7.2016