Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 18.07.2011 TN00402/2011/PPA Obec Kameničany Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TN00402
Dokument SCAN

Dokument TEXT
147.784,35 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. TN00402 15.05.2015 -