Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 17.06.2011 TT00086/PPA Regionálna agrárna komora Dunajská Streda Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. TT00086
Dokument SCAN

Dokument TEXT
0 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení