Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 20.07.2011 2479/11/2011/PPA Ing. Viliam Kompas Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2479/11
Dokument SCAN

Dokument TEXT
27 850,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2479/11 9.3.2016 0