11-12-2007

Zoznam riaditeľov a čísla sekcií PPA:

101      Ing. Jozef Nemšovský

                 generálny riaditeľ


Magda Kusendová

asistentka generálneho riaditeľa

02/ 592 663 97

 

110      Ing. Antónia Maštenová

            menovaná zastupovaním kancelárie generálneho riaditeľa

            02/ 52733800

            sekretárka riaditeľa kancelárie g.r. telefón

 

200      Ing. Ladislav Vlčej      

riaditeľ sekcie organizačno-technického zabezpečenia

Eva Masárová

asistentka riaditeľa  sekcie organizačno - technického zabezpečenia

02/ 592 66 446

 

300      Ing. Daniel Rataj, PhD.

riaditeľ sekcie kontroly

Irena Valačaiová

asistentka riaditeľa sekcie kontroly

02/ 592 66 130

 

400      Ing. Ján Baršváry

            riaditeľ sekcie projektových podpôr

            Marta Kotláriková

            asistentka riaditeľa sekcie projektových podpôr

            02/ 592 66 318

 

500      Ing. Tibor Guniš

riaditeľ sekcie priamych podpôr

Gabriela Noskovičová

asistentka riaditeľa sekcie priamych podpôr

 

600      Ing. Tatiana Šilhánková

      riaditeľka platobnej sekcie

      Alena Šrámková

      asistentka riaditeľky platobnej sekcie

     02/59266250

 

700      Ing. Henrieta Kožárová

menovaná zastupovaním riaditeľa sekcie organizácie trhu

Daniela Hlaváčová

asistentka  riaditeľky menovanej zastupovaním sekcie organizácie trhu

           

120      Mgr. Dušan Mucha

riaditeľ osobného úradu

 

121      Ing. Andrej Ebergényi

riaditeľ vnútornej kontroly, sťažností a petícií

 

122      Ing. Margita Bohumelová

riaditelka odboru vnutorneho auditu