Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 22.06.2011 PR01154/PPA TatraKap, s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR01154
Dokument SCAN

Dokument TEXT
7500,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. PR01154 21.03.2016 0