13-07-2006

Zoznam poradcov, ktorí získali certifikát ARVI Nitra pre štrukturálne fondy - sektor Poľnohospodárstvo