Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 26.08.2011 8100008/PPA Obec Zemplínsky Branč Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 8100008
Dokument SCAN

Dokument TEXT
34 998,71 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 8100008 5 rokov po podpise zmluvy