Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 26.08.2011 5300011/PPA Obec Gbeľany Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5300011
Dokument SCAN

Dokument TEXT
76 972,83 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 5300011 5 rokov po podpise zmluvy