Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 30.08.2011 PR01342/PPA ORAGRO-V, s. r. o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR01342
Dokument SCAN

Dokument TEXT
200 880,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. PR01342 17.08. 2016 -