Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 01.07.2011 405/1043-0002/2011 Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku - družstvo Zmluva o poskytnutí dotácie na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách
Dokument SCAN

Dokument TEXT
13 735,28 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zastúpené Pôdohospodárskou platobnou agentúrou