Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 05.09.2011 TT00360 Ost-West-Fruit, s.r.o. Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT00360
Dokument SCAN

Dokument TEXT
1 500,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.1 k zmluve č. TT00360 17.02.2015 -