Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 01.07.2011 400/2485-02/2011 Zväz chovateľov mäsového dobytka na Slovensku-družstvo Zmluva o poskytnutí dotácie na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie
Dokument SCAN

Dokument TEXT
34 954,92 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zastúpené Pôdohospodárskou platobnou agentúrou