Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 08.09.2011 2743/11/2011/PPA Ing. Ján Miške Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2743/11
Dokument SCAN

Dokument TEXT
18 000,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2743/11 23.03.2016 -