Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 13.09.2011 5700002/PPA Obec Kokšov-Bakša Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5700002
Dokument SCAN

Dokument TEXT
39 098,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 5700002 5 rokov po podpise zmluvy -