19-05-2006

Oznámenie PPA pre žiadateľov o priame platby