20-04-2005

Príloha č.12 - Žiadosť o vyrovnávací príspevok na znevýhodnené oblasti na rok 2005