20-04-2005

Príloha č.2 - Kód a názov kultúr spôsobilých pre jednotnú platbu na plochu