20-04-2005

Príloha č.1 - Číselník plodín a užívania poľnohospodárskej pôdy