24-05-2005

Informácia pre žiadateľov o priame platby na plochu na rok 2005 o postupe v prípade pôsobenia vyššej moci