11-01-2008

Oznámenie

PPA oznamuje, že do 7. čiastkovej verejnej súťaže na predaj cukru z intervenčných zásob Slovenskej republiky na trhu Spoločenstva, ktorej uzávierka bola 9. januára 2008, nebol prihlásený žiaden uchádzač.

Zverejnený Predajný zoznam je platný k nasledujúcemu uzávierkovému dňu.

Uzávierka predkladania ponúk do 8. čiastkovej verejnej súťaže bude 30. januára 2008 (streda) do 15.00 hod.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)