Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 22.09.2011 5800022/PPA Obec Poproč Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5800022
Dokument SCAN

Dokument TEXT
18498,26 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 5800022 5 rokov po podpise zmluvy