14-01-2008

Oznámenie o dočasnom pozastavení vydávania licencií na dovoz ryže

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o dovoz ryže z Egypta v zmysle nariadenia Komisie (ES) č. 955/2005 z 23. júna 2005 o otvorení kvóty na dovoz ryže s pôvodom v Egypte do Spoločenstva, že nariadením Komisie (ES) č. 13/2008 z 9. januára 2008, ktorým sa stanovuje koeficient pridelenia, ktorý sa má uplatňovať na žiadosť o dovozné povolenia podané od 2. januára 2008 do 4. januára 2008 v rámci colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 955/2005 pre ryžu pôvodom z Egypta uverejneného dňa 10. januára 2008 Ú. v. EÚ L 6, sa pozastavuje vydávanie povolení na požadované množstvá v piatok 4. januára 2008 od 13:00 hod bruselského času pre prebiehajúce kvótové obdobie.