Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 26.09.2011 ZA00822/PPA Prvá Agrárna majiteľov, spol. s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZA00822
Dokument SCAN

Dokument TEXT
73 072,85 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. ZA00822 13.09.2016 -