10-01-2007

Termíny a čísla výberových konaní stálej verejnej súťaže pre rok 2007 podľa Nariadenia Komisie (ES) č. 1898/2005, kapitola III. pre rok 2007