Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 26.09.2011 405/1379-0002/2011 TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o. Zmluva o poskytnutí minimálnej pomoci na účasť na výstave
Dokument SCAN

Dokument TEXT
3 320,00 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zastúpené Pôdohospodárskou platobnou agentúrou