14-01-2008

Oznámenie o dočasnom pozastavení uplatňovania dovozného cla na niektoré obilniny v hospodárskom roku 2007/2008

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že dňa 4. januára 2008 v Úradnom vestníku EÚ L 1 bolo uverejnené nariadenie Rady (ES) č. 1/2008, ktorým sa pozastavuje do 30. júna 2008 uplatňovanie cla na všetok dovoz výrobkov patriacich pod číselné znaky KN 1001 90 99, KN 1001 10, KN 1002 00 00, KN 1003 00, KN 1005 90 00 a KN 1007 00 90 v rámci bežného režimu v súlade s článkom 9 nariadenia (ES) č. 1784/2003 alebo v rámci colnej kvóty so zníženým clom otvorenej v súlade s článkom 12 uvedeného nariadenia.