Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 29.09.2011 NR00907/2011/PPA Obec Lok Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR00907
Dokument SCAN

Dokument TEXT
142904,18 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. NR00907 05.05.2015