Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 10.10.2011 NR00362 AGRO -Golianovo s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR00362
Dokument SCAN

Dokument TEXT
130 449,47 Pôdohospodárska platobná agentúra Nasledujúci deň po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. NR00362 04.02.2014