21-02-2007

Národný plán reštrukturalizácie vinohradov pre vinársky rok 2005-2006