16-02-2007

Príloha č. 5 – Deklarácia poľnohospodárskych pozemkov k žiadosti o podporu pri reštrukturalizácii vinohradov