Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 10.10.2011 ZV00077/2011/PPA Družstvo Agrospol, družstvo Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV00077
Dokument SCAN

Dokument TEXT
815.463,81 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 3 k zmluve č. ZV00077 08.12.2013