16-02-2007

Príloha č. 2 – Oznámenie o začatí realizácie projektu reštrukturalizácie vinohradov