Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 10.10.2011 2748/11/2011/PPA CHOVPOL - Kanát Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2748/11
Dokument SCAN

Dokument TEXT
37 058,40 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2748/11 19.5.2016