Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 10.10.2011 406/323-2/2011 AGROVARIA export-import, spol. s.r.o. Zmluva o poskytnutí minimálnej pomoci pre chovateľov a pestovateľov na účasť na výstavách
Dokument SCAN

Dokument TEXT
2 962,33 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zastúpené Pôdohospodárskou platobnou agentúrou