Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 10.10.2011 411/0892-0001/2011 Slovenské biologické služby, a.s. Zmluva o poskytnutí minimálnej pomoci pre chovateľov a pestovateľov na účasť na výstavách
Dokument SCAN

Dokument TEXT
2 100,00 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zastúpené Pôdohospodárskou platobnou agentúrou