Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 10.10.2011 403/650-03/2011 Poľnohospodárske družstvo Okoč - Sokolec Zmluva o poskytnutí minimálnej pomoci pre chovateľov a pestovateľov na účasť na výstavách
Dokument SCAN

Dokument TEXT
2 461,70 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zastúpené Pôdohospodárskou platobnou agentúrou