Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 10.10.2011 TN00539/PPA Marek Moravanský Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TN00539
Dokument SCAN

Dokument TEXT
12 390,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. TN00539 03.10.2016 0