Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 10.10.2011 2446/11/2011/PPA Agrofarma -Šándor Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2446/11
Dokument SCAN

Dokument TEXT
200 600,84 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. l k záložnej zmluvy č. 2446/11 31.7.2014 -