Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 11.07.2011 KE01153/PPA LESY SERVIS, s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE01153
Dokument SCAN

Dokument TEXT
429 853,65 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. KE01153 01.07.2016 0