Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 11.10.2011 PR00852 Obec Kapišová Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR00852
Dokument SCAN

Dokument TEXT
100 692,21 Pôdohospodárska platobná agentúra Nasledujúci deň po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. PR00852 31.03.2015