Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 11.10.2011 ZA00502 Obec Lodno Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZA00502
Dokument SCAN

Dokument TEXT
244 831,80 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 2 k zmluve č.ZA00502 11.01.2015 -