Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 11.10.2011 PR00246 Urbárske pozemkové spoločenstvo Vikartovce Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR00246
Dokument SCAN

Dokument TEXT
27 591,10 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. PR00246 27.12.2012