Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 12.10.2011 ZA00817/2011/PPA ŽIAREC, poľnohospodárske družstvo Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZA00817
Dokument SCAN

Dokument TEXT
9 892,5 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. ZA00817 08.12.2015