Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 12.10.2011 ZV00807/2011/PPA Obec Kováčovce Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV00807
Dokument SCAN

Dokument TEXT
110 165,78 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. ZV00807 04.12.2009