Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 13.10.2011 49/11/OPRH/PPA Jánsky Pavol Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 49/11/OPRH
Dokument SCAN

Dokument TEXT
40 119,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 49/11/OPRH 17.08.2016 -