Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 11.10.2011 BA00064/2011/PPA Martin Pomfy - MAVÍN Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. BA00064
Dokument SCAN

Dokument TEXT
62 047,73 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. BA00064 7.4.2014