Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 14.10.2011 2638/11/2011/PPA Jozef Chmela Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2638/11
Dokument SCAN

Dokument TEXT
9 879,90 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2638/11 4.4.2016 -