07-04-2005

Regionálna analýza implementácie SAPARD-u za roky 2000-2004Regionálna analýza implementácie SAPARD-u za roky 2000-2004