Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 17.10.2011 Z2912024005201/PPA Ľudovít Végh - MONTEX Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2912024005201
Dokument SCAN

Dokument TEXT
419 385,60 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2912024005201 05.10.2016 -