Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 17.10.2011 PR01292/PPA Vladislav Šarišský – ŠPZ a spol. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR01292
Dokument SCAN

Dokument TEXT
16 061,45 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. PR01292 04.10.2016 -